Innlegg av: Knut Høsfloth

Kurs i regnskap, skatt og avgift i Tønsberg, 18. januar 2023

Kurset er avholdt med gjennomgående svært gode tilbakemeldinger/evalueringer. Velkommen til tilsvarende kurs neste år! Årets kurs blir avholdt 18. januar 2023 på vanlig sted, Træleborg Konferansesenter i Træleborgveien 11. Målgruppe: Regnskapsførere, revisorer, næringsdrivende, ledere og andre med interesse for regnskaps-, skatte- og avgiftsspørsmål. Foreleser: Advokat Harald Strandenæs og advokatfullmektig Torstein Feldborg Kursavgift: kr 2 600…. Les mer »

– Selg hytte og båt før de nye reglene kommer, sier skatteeksperter.

Regjeringen har sendt ut forslag til nye regler om skattelegging av privat konsum i selskap på høring med frist 1. august 2022. Det nye forslaget har blant annet gitt følgende overskrifter: «Utleievirksomheter risikerer gigantisk skatteregning.» «Regjeringen strammer grepet om privat konsum i selskap» «Selg hytte og båt før nye regler innføres!» Reglene går i korte… Les mer »

Kurs i regnskap, skatt og avgift i Tønsberg, januar 2022

Kurs i januar 2022 Etter anbefaling fra Tønsberg kommune ble kurset som var planlagt onsdag 19. januar 2022 avlyst. Vi kommer forhåpentligvis sterkere tilbake rundt neste årsskifte.   Sted: Træleborg Konferansesenter, Træleborgveien 11, Tønsberg. Målgruppe: Regnskapsførere, revisorer, næringsdrivende, ledere, advokater og andre med interesse for regnskaps-, skatte- og avgiftsspørsmål. Foreleser: advokat Harald Strandenæs. Kursavgift: kr 2… Les mer »

Koronastøtte og revisorbekreftelser

Nå er det klart at den nye kompensasjonsordningen for foretak med stort koronarelatert omsetningsfall vil gjelde helt til april 2021. Den nye ordningen gjelder fra september 2020, og søknad kan sendes inn fra 18. januar her. Søknader etter den nye ordningen må være bekreftet av revisor eller autorisert regnskapsfører. Søkere som mottar tilskudd får dekket… Les mer »

Oversikt over regjeringens koronakrisetiltak

Tiltakene kommer på løpende bånd, og noen ganger endres tiltakene etter publisering. Her er noen oversikter som løpende oppdateres med nyheter om krisetiltak, som kan være til hjelp: Skatteetatens oversikt over utsatte frister m.v., ordnet tematisk Revisorforeningens oversikt over koronatiltak ordnet etter type tiltak og status Sticos oversikt over kompensasjonesordningen («kontantstøtten»), oppdateres etterhvert som det kommer… Les mer »

De nye reglene om skatt av naturalytelser og personalrabatter

De nye reglene om innrapportering og verdsettelse av naturalytelser og personalrabatter som ble innført fra 1. januar, har medført mange spørsmål fra lønningsansvarlige, arbeidsgivere og arbeidstakere. Reglene fremstår som ganske kompliserte og krevende for arbeidsgiver, spesielt de nye reglene om personalrabatter og innberetning av tredjepartsytelser, også etter de siste avklaringer – herunder prinsipputtalelse fra Skattedirektoratet fra… Les mer »

Nytt om diettsatser fra 1. januar 2019

«Endelig» er Skattedirektoratets trekkfrie (skattefrie) diettsatser helt fristilt fra satsene i statens reiseregulativ.   I 2018 skjedde mange endringer på dette området, jf. tidligere nyhetsartikkel. Fra og med 2019 er det skjedd flere: Satsene for kost på dagreiser (reiser uten overnatting) reduseres til kr 200 for reiser mellom 6 og 12 timer og kr 400 for… Les mer »

Vedlegg 2 til Databehandleravtale

Navn Type behandling Type tjeneste Lokasjon datasenter Hjemmeside Advania Leverandør av IT-infrastruktur, herunder drift av applikasjoner, lagring og sikkerhetskopiering av data. Alle Norge http://www.advania.no Visena Skybasert CRM- og mailløsning Alle Norge www.visena.com Descartes (Visma) Skybasert revisjonsprogram Revisjons-tjenester Norge www.descartesaudit.com Tripletex (Visma) Skybasert regnskaps-/lønnssystem Regnskaps-/lønnstjenester Norge www.tripletex.no Maestro Årsoppgjørsprogram – Brukerstøtte Revisjons-/regnskaps-tjenester Norge www.maestro.no DIB Skybasert… Les mer »

Vedlegg 1 til Databehandleravtale

  Personopplysning Formål med opplysningen For- og etternavn Identifikasjon for korrekt utbetaling av lønn og godtgjørelser herunder reiseregninger og utlegg. Identifikasjon for hendelser relatert til arbeidsforholdet og identifikasjon ved annen pliktig offentlig innrapportering. Adresse privat Kommunikasjon. Adresse arbeidssted Offentlig og intern rapportering. Statsborgerskap A-melding og sikre korrekte ytelser og trekk. Bostedsland A-melding og sikre korrekte… Les mer »

Databehandleravtale

1.    BAKGRUNN Denne databehandleravtalen inngår som en del av inngått «Oppdragsavtale for Regnskapsoppdrag» («Avtalen«) mellom Enter Revisjon AS («Regnskapsforetaket«) og oppdragsgiver i henhold til Avtalen («Kunden«), jf. henvisning (link) i avtaledokumentet (hver av avtalepartene en «Part«, i fellesskap «Partene«). Gjennomføring av oppdraget innebærer at Regnskapsforetaket Behandler Personopplysninger på vegne av Kunden. Regnskapsforetaket opptrer derved som… Les mer »