Nyheter

NYTT OM DIETTSATSER FRA 1. JANUAR 2019

«Endelig» er Skattedirektoratets trekkfrie (skattefrie) diettsatser helt fristilt fra satsene i statens reiseregulativ.   I 2018 skjedde mange endringer på dette området, jf. artikkel på Enterrevisjon.no under Nyheter. Fra og med 2019 er det skjedd flere: Satsene for kost på dagreiser (reiser uten overnatting) reduseres til kr 200 for reiser mellom 6 og 12 timer og… Les mer »

Kostgodtgjørelse (diett) på reiser med og uten overnatting – reglene skjerpes

Ett av Revisorforeningens nylig overleverte topp ti forenklingsforslag til Skattedirektoratet er å fjerne hele opplegget med skattefri dekning av diett etter satser. Foreningen har tidligere foreslått dette ovenfor Næringsdepartementet, men det er ytterligere aktualisert etter at statens reiseregulativ nylig ble justert av en tvistenemnd etter brudd i forhandlingene om nye satser. Kjennelsen kom først midt… Les mer »

Mange selskap trenger LEI-kode fra 3.1.2018

Selskap som ønsker å handle aksjer, obligasjoner, renteswap, opsjoner mv. må ha LEI-kode Fra 3.1.2018 må selskap ha LEI-kode for å kunne handle mange slags finansielle instrumenter. Hvis man vil være klar før nyttår, er det lurt å tenke på å skaffe seg LEI-kode så snart som mulig. Hva er LEI? LEI er forkortelse for… Les mer »

Når skal skattemeldingen (tidligere kjent som selvangivelsen) leveres?

Vi har fått ny skatteforvaltningslov, og den endrer på mer enn navnet på den «gode», gamle selvangivelsen. Blant annet er det innført ganske store forsinkelsesgebyrer til næringsdrivende/virksomheter som ikke leverer pliktige oppgaver (meldinger) innen fristen. Les mer om at det kan bli dyrt å somle med skattemeldingen Ny skatteforvaltningslov påvirker også selvangivelses-/skattemeldingsfrist: Lønnstakere og pensjonister (ikke-næringsdrivende)… Les mer »

Ny skatteforvaltningslov fra 1.1.2017 – det kan bli dyrt å somle med selvangivelsen (skattemeldingen)

Slutt på «selvangivelse» og «omsetningsoppgave» – nå heter alt «skattemelding». Avgift og skatt slås sammen som begreper i mange sammenhenger. Selvangivelsen skal heretter hete Skattemelding for inntekts- og formuesskatt, eventuelt bare Skattemelding. Likning skal hete fastsetting. Men det er ikke bare språklige nyheter på dette området – for å nevne noen viktige: Den skattepliktige får… Les mer »

Lån til aksjonær beskattes som utbytte

7. oktober 2015 ble det slutt på diskusjonene om lån i eget selskap egentlig var utbytte eller ikke – fra da av ble alle nye aksjonærlån «automatisk» å beskatte som utbytte. Hittil har personlige aksjonærer kunnet låne av eget selskap under visse forutsetninger: Lånet skulle være «reelt», og lånebeløpet innenfor rammen for lovlig utbytte. Lånet… Les mer »

Merverdiavgiftsoppgaven blir «Skattemelding for merverdiavgift» – omfattende endringer fra 2017

Alle regnskapssystemer må oppdateres innen 1.1.2017, i hvert fall hvis de skal håndtere merverdiavgift. Da blir det nemlig omfattende endringer på merverdiavgiftsoppgaven, som deretter skal hete Skattemelding for merverdiavgift. Den nye skattemeldingen, som skal brukes første gang for to-måneders-terminen med forfall 10. april 2017, har 19 poster. Den gamle, nåværende oppgaven har bare 11. Blant… Les mer »

De nye firmabilreglene

De nye firmabilreglene for varebiler (yrkesbiler) I 2016 kom nye regler for beskatning av privatkjøring med arbeidsgivers varebil kl. 2 eller lette lastebiler. De nye (og gamle) reglene er beskrevet nedenfor. Som alltid når regler endres, kanskje for å avklare tidligere uklarheter, oppstår nye spørsmål. Så også i dette tilfellet. For eksempel: Er det krav… Les mer »

Kortere frist for innsending av årsregnskap

Vi er gjennom mange år blitt vant til å ha en ekstra måneds frist med innsending av årsregnskap til Regnskapsregisteret i Brønnøysund, forutsatt at vi har gjort det elektronisk, via Altinn. Regnskapsloven fastsetter at kopi av årsregnskap skal sendes inn senest én måned etter fastsettelse av årsregnskap, som for aksjeselskap må skje innen 30. juni…. Les mer »