Koronastøtte og revisorbekreftelser

Nå er det klart at den nye kompensasjonsordningen for foretak med stort koronarelatert omsetningsfall vil gjelde helt til april 2021. Den nye ordningen gjelder fra september 2020, og søknad kan sendes inn fra 18. januar her.

Søknader etter den nye ordningen må være bekreftet av revisor eller autorisert regnskapsfører. Søkere som mottar tilskudd får dekket inntil 80 %, maks. kr 10 000 per søknadsperiode, av kostnadene i forbindelse med slik bekreftelse.

Det er derfor lurt å sette i gang søknadsforberedelsene så snart som mulig. Husk at regnskaps- og revisorbransjen alltid har mye å gjøre etter nyttår, og at arbeidet med å revidere og bekrefte søknader om kompensasjon etter både ny og gammel ordning (se nedenfor) på en gang kommer på toppen av en normalt stor arbeidsmengde.

Den «gamle» kompensasjonsordningen
I den gamle ordningen var det ikke noe krav at det forelå bekreftelse fra revisor eller autorisert regnskapsfører på søknadstidspunktet. Det er imidlertid krav om to forskjellige slags bekreftelser som skal sendes inn i forbindelse med skattemelding/årsoppgjør. Den ene gjelder for virksomheter som har fått månedlig tilskudd på over kr 15 000, den andre gjelder nå det er lagt til grunn resultat januar og februar i 2020 i stedet for gjennomsnittlig ordinært (negativt/dårlig) resultat før skattekostnad forrige regnskapsår ved beregningen.

Slike bekreftelser kan sendes inn allerede nå, her.

Les mer om regjeringens forskjellige koronakrisetiltak (lenkene – i hvert fall de to første og den siste – blir fortsatt løpende oppdatert).