KURS I REGNSKAP, SKATT OG AVGIFT I TØNSBERG, 19. JANUAR 2024

 

Årets kurs blir avholdt 19. januar 2024 på vanlig sted, Træleborg Konferansesenter i Træleborgveien 11.

Målgruppe: Regnskapsførere, revisorer, næringsdrivende, ledere og andre med interesse for regnskaps-, skatte- og avgiftsspørsmål.

Foreleser: Roy Kristensen, associate lecturer ved Handelshøyskolen BI og rådgiver Regnskap Norge

Kursavgift: kr 2 800.

Innhold: Kurset vil som vanlig omhandle viktige nyheter av betydning for årsoppgjøret 2023 og regnskap/årsoppgjør 2024, blant annet nyheter som følge av statsbudsjett 2023. Kurset vil også omfatte andre aktuelle temaer, blant annet:

    * Endring i bokføringsregler

Omtvistede krav, korrekt kjøper i salgsdokument mv.

* Forslag til endringer i regnskapslov

Nye terskelverdier, bærekraftsrapportering mv.

* Merverdiavgift

Aktuelle dommer, nyheter vedr innførsel/utførsel mv.

* Nyheter innenfor skatt

Endringer 2024

Hva skjer med «monsterskatt», arveavgift mv.

Ny skattemelding for næringsdrivende

* Ny regnskapsførerlov og ny GRFS

* Nytt på anti-hvitvaskingsområdet

* Register for reelle rettighetshavere

 

    • Kurset vurderes å gi etterutdanning for regnskapsførere og revisorer med 7 timer.

Registrering fra kl. 08.30. Lunsj serveres kl. 12.00.

Påmeldingsfrist: 17. desember 2023

Påmelding til nedenstående e-postadresse eller per telefon.

Enter Revisjon AS Tlf.: 33 00 30 60
Kilengt. 1
3117 Tønsberg

E-post: th@enterrevisjon.no

 

Roy Kristensen

Roy Kristensen