Kurs i regnskap, skatt og avgift i Tønsberg, januar 2022

Kurs i januar 2022

Etter anbefaling fra Tønsberg kommune ble kurset som var planlagt onsdag 19. januar 2022 avlyst. Vi kommer forhåpentligvis sterkere tilbake rundt neste årsskifte.  

Sted: Træleborg Konferansesenter, Træleborgveien 11, Tønsberg.

Målgruppe: Regnskapsførere, revisorer, næringsdrivende, ledere, advokater og andre med interesse for regnskaps-, skatte- og avgiftsspørsmål.

Foreleser: advokat Harald Strandenæs.

Kursavgift: kr 2 600.

Innhold: Kurset vil som vanlig hovedsakelig omhandle viktige nyheter av betydning for årsoppgjøret for 2021 og regnskap/årsoppgjør 2022, blant annet nyhetene som følger av statsbudsjettet for 2022. Kurset vil også omfatte andre aktuelle tema, blant annet:

  • – Ny skattemelding for næringsdrivende
  • – Nye skatteregler
  • – Hva skjer med arveavgift fremover?
  • – Nye dommer og uttalelser, skattemyndighetenes kontroll
  • – Internkontroll i regnskapsbransjen
  • – Hvitvaskingsregelverket

Kurset vurderes i utgangspunktet (innholdet kan bli endret/oppdatert frem mot kursdagen) å gi etterutdanning med 7 timer for revisorer og regnskapsførere.

Registrering fra kl. 8.30. Lunsj serveres kl. 12.

Påmelding:
Tlf.: 33 00 30 60
E-post: th@enterrevisjon.no