Kurs i regnskap, skatt og avgift i Tønsberg, januar 2022

Kurs i januar 2022

Etter anbefaling fra Tønsberg kommune blir kurset som var planlagt onsdag 19. januar avlyst og utsatt til senere, når smittesituasjonen tillater det. De som var påmeldt får nærmere beskjed. Det kommer også nærmere beskjed beskjed her etter hvert.  

Sted: Træleborg Konferansesenter, Træleborgveien 11, Tønsberg.

Målgruppe: Regnskapsførere, revisorer, næringsdrivende, ledere, advokater og andre med interesse for regnskaps-, skatte- og avgiftsspørsmål.

Foreleser: advokat Harald Strandenæs.

Kursavgift: kr 2 600.

Innhold: Kurset vil som vanlig hovedsakelig omhandle viktige nyheter av betydning for årsoppgjøret for 2021 og regnskap/årsoppgjør 2022, blant annet nyhetene som følger av statsbudsjettet for 2022. Kurset vil også omfatte andre aktuelle tema, blant annet:

  • – Ny skattemelding for næringsdrivende
  • – Nye skatteregler
  • – Hva skjer med arveavgift fremover?
  • – Nye dommer og uttalelser, skattemyndighetenes kontroll
  • – Internkontroll i regnskapsbransjen
  • – Hvitvaskingsregelverket

Kurset vurderes i utgangspunktet (innholdet kan bli endret/oppdatert frem mot kursdagen) å gi etterutdanning med 7 timer for revisorer og regnskapsførere.

Registrering fra kl. 8.30. Lunsj serveres kl. 12.

Påmelding:
Tlf.: 33 00 30 60
E-post: th@enterrevisjon.no