Når skal skattemeldingen (tidligere kjent som selvangivelsen) leveres?

Vi har fått ny skatteforvaltningslov, og den endrer på mer enn navnet på den «gode», gamle selvangivelsen. Blant annet er det innført ganske store forsinkelsesgebyrer til næringsdrivende/virksomheter som ikke leverer pliktige oppgaver (meldinger) innen fristen. Les mer om at det kan bli dyrt å somle med skattemeldingen

Ny skatteforvaltningslov påvirker også selvangivelses-/skattemeldingsfrist:

Lønnstakere og pensjonister (ikke-næringsdrivende)
Fristen er som før, 30. april. Men den er ikke like rigid som før (noen husker kanskje hvordan det var å kjøre ut en mørk og kald vinternatt for å legge selvangivelsen i kassa ved ligningskontoret før den ble hentet inn av en ligningsfunksjonær noen minutter etter 31. januar kl. 23:59).

Kø foran Rådhuset for innlevering av selvangivelsen, 31. januar 1963

Nå skal det tas hensyn til fridager, og derfor er frist for å levere skattemelding 2016 for lønnstakere og pensjonister den 2. mai.

Hvis det er behov for utsettelse for å unngå at forhåndsutfylte, mulig mangelfulle, opplysninger i mellomtiden legges til grunn av skattekontoret, kan dette søkes innen 2. mai (normalt 30. april) her: RF-1115

Siden det er mulig å «levere» skattemeldingen «uten å levere den» (ved et slags stille samtykke til forhåndsutfylte opplysninger), blir den aldri ansett levert for sent (eller ikke-levert). Den er i tilfelle «levert» med feil eller mangelfulle opplysninger. I henhold til den nye skatteforvaltningsloven kan skattyter selv rette opp opplysningene når som helst i løpet av tre år. Faren er imidlertid at skattemyndighetene i mellomtiden oppdager inntekter eller formue som skulle vært med i skattemeldingen, og dermed fastsetter tilleggsskatt.

Næringsdrivende/selskaper
For disse er fristen også uendret, 31. mai. Disse skattyterne levere skattemelding, hvis ikke får de først et varsel, og deretter, hvis ny frist ikke overholdes, et dagsgebyr på kr 524,50 (1/2 R) til meldingen er levert.

Her kan næringsdrivende søke om utsettelse, innen 31. mai: RF-1114.

Ektefeller til næringsdrivende, som selv ikke er næringsdrivende, får automatisk samme utsatte frist som den næringsdrivende får innvilget, og behøver ikke levere egen søknad.