De nye reglene om skatt av naturalytelser og personalrabatter

De nye reglene om innrapportering og verdsettelse av naturalytelser og personalrabatter som ble innført fra 1. januar, har medført mange spørsmål fra lønningsansvarlige, arbeidsgivere og arbeidstakere. Reglene fremstår som ganske kompliserte og krevende for arbeidsgiver, spesielt de nye reglene om personalrabatter og innberetning av tredjepartsytelser, også etter de siste avklaringer – herunder prinsipputtalelse fra Skattedirektoratet fra mai 2019 med spørsmål og svar om naturalytelser. Her er ytterligere spørsmål og svar.

«Revisjon og regnskap» fra Revisorforeningen, utgave 5 2019, inneholder en fyldig og oversiktlig gjennomgang av sakskomplekset. Alle som berøres av reglene anbefales å ta en titt på Revisorforeningen.no hvor artikkelen ligger tilgjengelig.