Nytt om diettsatser fra 1. januar 2019

«Endelig» er Skattedirektoratets trekkfrie (skattefrie) diettsatser helt fristilt fra satsene i statens reiseregulativ.  

I 2018 skjedde mange endringer på dette området, jf. tidligere nyhetsartikkel. Fra og med 2019 er det skjedd flere:

Satsene for kost på dagreiser (reiser uten overnatting) reduseres til kr 200 for reiser mellom 6 og 12 timer og kr 400 for dagsreiser som varer over 12 timer. Det skal gjøres fradrag i satsen hvis ett eller flere måltider er dekket av arbeidsgiver eller andre, med 20 % for frokost, 30 % for lunsj og 50 % for middag. (Satsene i statens reiseregulativ er hhv. kr 307 og 570 før ev. måltidstrekk.)

Det er slutt på egne trekkfrie satser for utenlandsreiser. Disse er nå like i Norge og resten av verden, med egne satser for overnatting privat, på hybel eller brakke med kokemuligheter, på pensjonat osv. Det betyr i noen tilfeller at utbetaling blir skattefri selv om det er betalt mer enn satsene i statens regulativ, men det er selvsagt unntaksvis.

Samtidig gjeninnføres regelen om at påbegynt nytt døgn med 6 timer eller mer på reiser med overnatting, regnes som et helt døgn ved beregning av trekkfri godtgjørelse. Måltidstrekk og overskuddsberegning foretas per døgn.

Her er Skattedirektoratets satser (velg aktuelt år): Innenlands og utenlands

Her er diettsatsene i statens reiseregulativ (iht. kjennelse 22.6.18): Innenlands & Utenlands