Oversikt over regjeringens koronakrisetiltak

Tiltakene kommer på løpende bånd, og noen ganger endres tiltakene etter publisering. Her er noen oversikter som løpende oppdateres med nyheter om krisetiltak, som kan være til hjelp:

Skatteetatens oversikt over utsatte frister m.v., ordnet tematisk

Revisorforeningens oversikt over koronatiltak ordnet etter type tiltak og status

Sticos oversikt over kompensasjonesordningen («kontantstøtten»), oppdateres etterhvert som det kommer endringer

Skattebetalerforeningens oversikt over tiltak, kronologisk, med de nyeste endringene øverst

Skattebetalerforeningens oversikt over viktige nettsteder med informasjon om krisetiltak

Tidslinje – myndighetenes håndtering av koronasituasjonen, oppdateres løpende (velg om eldste eller nyeste tiltak skal vises først)