Rådgivning

På områdene skatt, avgift, selskapsrett, regnskap osv. er regelverket komplisert og krever spesialisert kompetanse. De fleste vil regelmessig ha behov for ekstern rådgivning på disse områdene.

Når det ikke kommer i konflikt med vår uavhengighet som revisor, kan vi bistå våre revisjonskunder, for andre kunder er det ingen slik begrensning.

Vi har mange tiårs erfaring fra daglig kontakt med et tverrsnitt av små og mellomstore bedrifter i Norge, noe som bidrar til at vi gi praktiske råd. Vi kan bistå i forbindelse med blant annet:

 • – Selskapsetablering – valg av selskapsform
 • – Skatte- og avgiftsplanlegging
 • – Stiftelse av selskaper
 • – Kjøp/salg av selskaper
 • – Bo-revisjon
 • – Utarbeidelse av årsoppgjør og ligningspapirer
 • – Selvangivelser
 • – Arv og generasjonsskifte
 • – Fusjon/fisjon, kapitalendringer
 • – Verdsettelse av selskaper
 • – Due diligence (kvalitetssikring av beslutningsunderlag ved virksomhetsoverdragelse)
 • – Bekreftelser til Foretaksregisteret og offentlig myndighet
 • – Besvarelse av spørsmål/pålegg ved bokettersyn
 • – Ligningsklager
 • – Merverdiavgiftskompensasjon
 • – Skattefri omdanning (enkeltpersonforetak/NUF til AS)
 • – SkatteFUNN
 • – Bokføringsupport