Regnskapstjenester

Vi er fire autoriserte regnskapsførere. Vi kan tilby regnskapsbistand med tett, personlig oppfølging:

  • – Bokføring
  • – Bistand med etablering av gode regnskapsrutiner
  • – Bistand med avstemminger og regnskapsreparasjon
  • – Bistand med dokumentasjon av balansen
  • – Bistand med lønnsinnberetning (A-ordningen)
  • – Utarbeidelse av skattemeldinger mv. (ligningsoppgaver)
  • – Utarbeidelse årsregnskap med noter
  • – Utarbeidelse av konsernregnskap

Vår kompetanse på regnskap, skatt, avgift og internkontroll gjør at vi kan utføre løpende bokføring og årsoppgjør mer effektivt totalt sett, og gi verdifulle råd underveis.

Vi tilbyr også «interaktivt» regnskap på nett, med mulighet for skanning av bilag, og der du som kunde selv kan bokføre, fakturere, purre osv. i den grad du selv ønsker, med faglig/teknisk støtte fra oss.