Revisjon

Revisjon innebærer kvalitetssikring av årsregnskapet, slik at eiere, aksjonærer, kreditorer, kunder, banker, offentlige myndigheter og andre regnskapsbrukere kan stole på at det ikke gir et misvisende beslutningsgrunnlag.

Revisor blir også en støttespiller for virksomheten, slik at ledelsen kan styrke sitt beslutningsgrunnlag i den daglige driften.

ENTER REVISJON yter tjenester tilpasset din virksomhet. Vi har lang og bred erfaring, samtidig som vi har tilgang til ressurser som sikrer at vi har den til enhver tid nødvendige spisskompetanse innen selskapsrett, skatterett, merverdiavgift mm.

Kontakt oss på telefonnummer 33 00 30 60 eller post@enterrevisjon.no for en prat.