Revisjon av handelsvirksomheter

ENTER REVISJON reviderer mange handelsvirksomheter.

Handelsvirksomheter har sine spesielle utfordringer; krav til rutiner og dokumentasjon av kontantsalg, ut- og innførsel av varer.dokumentasjon og vurdering av varelager for å nevne noe. Økt globalisering og handel over Internett medfører dessuten at handelen er i stadig endring, noe som skaper nye utfordringer når det gjelder håndtering av skatte-, toll- og avgiftsregler, IT-systemer og risikostyring.