– Selg hytte og båt før de nye reglene kommer, sier skatteeksperter.

Regjeringen har sendt ut forslag til nye regler om skattelegging av privat konsum i selskap på høring med frist 1. august 2022.

Det nye forslaget har blant annet gitt følgende overskrifter:

«Utleievirksomheter risikerer gigantisk skatteregning.»

«Regjeringen strammer grepet om privat konsum i selskap»

«Selg hytte og båt før nye regler innføres!»

Reglene går i korte trekk ut på at eiere som velger å kjøpe formuesobjekter som egner seg til privat bruk i selskapet sitt, må skatte av bruken av disse objektene som utbytte. Siden sjablongen for skattemessig verdsettelse av bruk er satt så vidt høyt – for båter, fly og helikopter foreslås for eksempel grunnlaget satt til 104 % av det høyeste av omsetnings- og anskaffelsesverdi per år (2 % per uke) – er det vanskelig å unngå beskatning ved å betale for bruken. For bolig/fritidsbolig er forslaget utbytteskatt av 26 % av verdien per år (0,5 % per uke).

Forslaget skal ikke berøre bruken av firmahytter som oppfyller kravet til å være skattefritt, som «rimelig velferdstiltak for alle eller en betydelig gruppe ansatte i bedriften».

Disse beskatningssatsene er ment som en «stoppregel» – departementet vil rett og slett ha slutt på denne slags ordninger. Det må kunne dokumenteres i hvilke perioder formuesobjektet har vært benyttet i selskapets inntektsgivende aktivitet, resten av året skal eier i utgangspunktet skattlegges for tilgangen til å bruke det, etter disse satsene.

Oppdatering: Fordi forslaget skal justeres etter at det kom mange innspill i høringsrunden, vil ikke reglene gjelde fra 1. januar 2023 som først varslet. 

Flere detaljer om forslaget her