Mange selskap trenger LEI-kode fra 3.1.2018

Selskap som ønsker å handle aksjer, obligasjoner, renteswap, opsjoner mv. må ha LEI-kode

Fra 3.1.2018 må selskap ha LEI-kode for å kunne handle mange slags finansielle instrumenter. Hvis man vil være klar før nyttår, er det lurt å tenke på å skaffe seg LEI-kode så snart som mulig.

Hva er LEI?

LEI er forkortelse for Legal Entity Identifier, og er et slags internasjonalt organisasjonsnummer. Koden består av 20 siffer/bokstaver.

Koster det noe?

Avhengig av utsteder, koster det typisk noe over 1000 kr å få tildelt kode, og noe under 1000 kr per år å vedlikeholde registreringen.

Hvem trenger LEI-kode?

LEI er kun aktuelt for selskap, ikke privatpersoner. Det er heller ikke nødvendig for å kjøpe eller selge fondsandeler, men mange andre finansielle instrumenter.

Mer informasjon, inkludert linker til utstedere av LEI-koder her:

https://nordeamarkets.com/nb/lei-informasjon-om-legal-entity-identifier/

https://www.arctic.com/lei-registrering/om-lei

https://www.dnb.no/bedrift/markets/vilkar-avtaler/mifid/hva-er-mifid-2.html