Taggede innlegg ENOVA

Strømstøtte for næringslivet i 2022 – ting å være klar over

Mottok virksomheten strømstøtte for næringslivet via ENOVA i 2022? Det kan hende en del av, eller hele støtten, må betales tilbake. Strømstøtte ble grovt fortalt gitt med 20 % av strøm-/fjernvarmepris over 70 øre per kWt i samsvar med forbruk i oktober, november og desember 2022. Dette er «støttetrinn 1». Det er da et krav… Les mer »