Taggede innlegg skatt

Lønner det seg å betale restskatten i mai?

Eller er det like greit å la pengene stå på kontoen og vente til giroen kommer om høsten? Personlige skattytere Når det gjelder personlige skattytere er svaret generelt at det lønner seg å betale restskatt i mai året etter inntektsåret, med god margin. Med unntak for 2020 og muligens 2021 da satsen for rentetillegg ved… Les mer »

KURS I REGNSKAP, SKATT OG AVGIFT I TØNSBERG, 19. JANUAR 2024

  Årets kurs blir avholdt 19. januar 2024 på vanlig sted, Træleborg Konferansesenter i Træleborgveien 11. Målgruppe: Regnskapsførere, revisorer, næringsdrivende, ledere og andre med interesse for regnskaps-, skatte- og avgiftsspørsmål. Foreleser: Roy Kristensen, associate lecturer ved Handelshøyskolen BI og rådgiver Regnskap Norge Kursavgift: kr 2 800. Innhold: Kurset vil som vanlig omhandle viktige nyheter av… Les mer »

– Selg hytte og båt før de nye reglene kommer, sier skatteeksperter.

Regjeringen har sendt ut forslag til nye regler om skattelegging av privat konsum i selskap på høring med frist 1. august 2022. Det nye forslaget har blant annet gitt følgende overskrifter: «Utleievirksomheter risikerer gigantisk skatteregning.» «Regjeringen strammer grepet om privat konsum i selskap» «Selg hytte og båt før nye regler innføres!» Reglene går i korte… Les mer »

Koronastøtte og revisorbekreftelser

Nå er det klart at den nye kompensasjonsordningen for foretak med stort koronarelatert omsetningsfall vil gjelde helt til april 2021. Den nye ordningen gjelder fra september 2020, og søknad kan sendes inn fra 18. januar her. Søknader etter den nye ordningen må være bekreftet av revisor eller autorisert regnskapsfører. Søkere som mottar tilskudd får dekket… Les mer »

Oversikt over regjeringens koronakrisetiltak

Tiltakene kommer på løpende bånd, og noen ganger endres tiltakene etter publisering. Her er noen oversikter som løpende oppdateres med nyheter om krisetiltak, som kan være til hjelp: Skatteetatens oversikt over utsatte frister m.v., ordnet tematisk Revisorforeningens oversikt over koronatiltak ordnet etter type tiltak og status Sticos oversikt over kompensasjonesordningen («kontantstøtten»), oppdateres etterhvert som det kommer… Les mer »

De nye reglene om skatt av naturalytelser og personalrabatter

De nye reglene om innrapportering og verdsettelse av naturalytelser og personalrabatter som ble innført fra 1. januar, har medført mange spørsmål fra lønningsansvarlige, arbeidsgivere og arbeidstakere. Reglene fremstår som ganske kompliserte og krevende for arbeidsgiver, spesielt de nye reglene om personalrabatter og innberetning av tredjepartsytelser, også etter de siste avklaringer – herunder prinsipputtalelse fra Skattedirektoratet fra… Les mer »

Nytt om diettsatser fra 1. januar 2019

«Endelig» er Skattedirektoratets trekkfrie (skattefrie) diettsatser helt fristilt fra satsene i statens reiseregulativ.   I 2018 skjedde mange endringer på dette området, jf. tidligere nyhetsartikkel. Fra og med 2019 er det skjedd flere: Satsene for kost på dagreiser (reiser uten overnatting) reduseres til kr 200 for reiser mellom 6 og 12 timer og kr 400 for… Les mer »

Kostgodtgjørelse (diett) på reiser med og uten overnatting – reglene skjerpes

Ett av Revisorforeningens nylig overleverte topp ti forenklingsforslag til Skattedirektoratet er å fjerne hele opplegget med skattefri dekning av diett etter satser. Foreningen har tidligere foreslått dette ovenfor Næringsdepartementet, men det er ytterligere aktualisert etter at statens reiseregulativ nylig ble justert av en tvistenemnd etter brudd i forhandlingene om nye satser. Kjennelsen kom først midt… Les mer »

Kurs i regnskap, skatt, avgift i Tønsberg 16 . januar 2020

Årets kurs Tid: Torsdag 16. januar 2020 kl. 9-16 Sted: Træleborg Konferansesenter, Træleborgveien 11, Tønsberg. Målgruppe: Regnskapsførere, revisorer, næringsdrivende, ledere, advokater og andre med interesse for regnskaps-, skatte- og avgiftsspørsmål. Foreleser: advokat Harald Strandenæs. Kursavgift: kr 2 600. Innhold: Kurset vil som vanlig hovedsakelig omhandle viktige nyheter av betydning for årsoppgjøret 2019 og regnskap/årsoppgjør 2020,… Les mer »

Når skal skattemeldingen (tidligere kjent som selvangivelsen) leveres?

Vi har fått ny skatteforvaltningslov, og den endrer på mer enn navnet på den «gode», gamle selvangivelsen. Blant annet er det innført ganske store forsinkelsesgebyrer til næringsdrivende/virksomheter som ikke leverer pliktige oppgaver (meldinger) innen fristen. Les mer om at det kan bli dyrt å somle med skattemeldingen Ny skatteforvaltningslov påvirker også selvangivelses-/skattemeldingsfrist: Lønnstakere og pensjonister (ikke-næringsdrivende)… Les mer »