Etablering av virksomhet

Etablering av ny virksomhet kan innebære vanskelige veivalg, med mange fallgruver. Vi kan gi praktisk veiledning og hjelp, og være en kompetent diskusjonspartner.

Hva er fordeler og ulemper hvis man velger aksjeselskap (AS) som organisasjonsform i stedet for enkeltpersonforetak (ENK) eller ansvarlig selskap (ANS/DA)? Hvilke offentlige støtteordninger finnes?

Vi bistår med formaliteter og nødvendige meldinger til offentlige myndigheter i forbindelse med etablering.