Revisjon av tjenesteytende virksomheter

Tjenesteytende virksomheter

Tjenesteytende virksomheter har i varierende grad utfordringer i form av spesielt regelverk, tilsyn osv.:

  • – Føring av timeregnskap
  • – Dokumentasjon av timebestillinger
  • – Personallister (serveringssteder, frisører/skjønnhetspleie, bilverksted/bilpleie)
  • – Tilsyn av Finanstilsynet (eiendomsmeglere, regnskapsførere, inkasso, forsikring, bank/finans)
  • – Tilsyn av Tilsynsrådet for advokatvirksomhet, med årlig egenerklæring/revisoruttalelse om regnskapsføring og behandling av betrodde midler
  • – Riskostyringsforskriften med årlig bekreftelse fra revisor til styret på hvorvidt regelverket følges

Vi har mange kunder i denne kategorien, og kan derfor utføre en effektiv revisjon og ev. rapportering til aktuelt tilsyn, samt bistå med etablering av gode rutiner knyttet til de bransjespesifikke kravene.