Merverdiavgift

Merverdiavgift kan være en komplisert område for mange bransjer.

  • Spesielt for eiendomsselskaper:
  • – forholdsmessig fradrag for inngående merverdiavgift
  • – tilbakegående avgiftsoppgjør ved nye/tidligere tomme lokaler
  • – justering av merverdiavgift av byggekostnader og store påkostninger ved endret bruk av lokaler innen ti år
  • – leiekontrakter som ivaretar justeringsplikt eller avskåret fradrag for inngående merverdiavgift pga. leietakers forhold.

Vi reviderer mange veldedige og allmennyttige organisasjoner og institusjoner, inkl. idrettslag, som har sine spesielle problemstillinger når det gjelder merverdiavgift, samt  ideelle organisasjoner, inkl. barnehager, som får merverdiavgiftskompensasjon.