Revisjon av frivillige og ideelle organisasjoner og virksomheter

ENTER REVISJON reviderer mange frivillige og ideelle organisasjoner og virksomheter, inkl. private skoler, barnehager, helse- og sosialinstitusjoner og idrettslag mv.

Slike virksomheter har sine særegenheter, særlig når det gjelder merverdiavgift og merverdiavgiftskompensasjon, men også når det gjelder inntektsdokumentasjon, skatt og lønn. Mange frivillige organisasjoner kan motta gaver som medfører inntektsfradrag for giver under visse forutsetninger. For private skoler, barnehager og stiftelser generelt gjelder spesielle begrensninger når det gjelder disponering av overskudd og kapital.