Revisjon av eiendomsselskaper

Eiendomsbransjen har et komplekst regelverk å forholde seg til når det gjelder skatt og avgift:

  • – Forholdsmessig fradrag for inngående merverdiavgift
  • – Tilbakegående avgiftsoppgjør ved nye/tidligere tomme lokaler
  • – Justering av merverdiavgift av store påkostninger ved endret bruk av lokaler innen ti år
  • – Vurdering av aktivering/avskrivning eller utgiftsføring av byggearbeider

ENTER REVISJON har mange eiendomskunder og spisskompetanse når det gjelder å praktisere regelverket innenfor skatt og avgift knyttet til eiendom.