Villy Lysgård

partner/statsautorisert revisor

Dir. tlf.: +47 915 30 919
E-post: vl@enterrevisjon.no

Villy er daglig leder, partner og oppdragsansvarlig revisor. Han har jobbet som revisor siden 1978 og har allsidig kompetanse innen økonomisk rådgivning, valg av virksomhetsform, skatt og generasjonsskifte.