Ann-Kristin Lysgård

statsautorisert revisor, statsautorisert regnskapsfører

Dir. tlf.: +47 484 81 563
E-post: akl@enterrevisjon.no

Ann-Kristin har jobbet med revisjon siden 1994. Hun har ansvaret for vårt kontor i Horten og er daglig leder for vår regnskapsavdeling.