Raymond Meinerty

partner/statsautorisert revisor/siviløkonom

Raymond er partner og oppdragsansvarlig revisor. Han har jobbet som revisor siden 1993, herunder 12 år som partner i EY, og arbeidet som CFO. Han har allsidig kompetanse innen revisjon, regnskap, skatte- og avgiftsrådgivning, samt generell økonomisk rådgivning.

Dir. tlf.: +47 982 07 416
E-post: rm@enterrevisjon.no

Ansatt i Enter Revisjon fra 01.12.2019.