Skattefri omdanning

Skatteloven inneholder regler som gjør det mulig å omdanne virksomhet drevet som enkeltpersonforetak eller NUF til aksjeselskap skattefritt, dvs. uten å realisere gevinst av virkelige verdier i forhold til skattemessige.

ENTER REVISJON kan bistå med prosedyrer og veiledning i denne forbindelse.

Det er viktig å påbegynne slik prosess i god tid før 1. juli for at omdanningen skal få skattemessig virkning for hele året.