Strømstøtte for næringslivet i 2022 – ting å være klar over

Mottok virksomheten strømstøtte for næringslivet via ENOVA i 2022? Det kan hende en del av, eller hele støtten, må betales tilbake.

Strømstøtte ble grovt fortalt gitt med 20 % av strøm-/fjernvarmepris over 70 øre per kWt i samsvar med forbruk i oktober, november og desember 2022. Dette er «støttetrinn 1». Det er da et krav at det er gjennomført en energikartlegging.

Det er imidlertid et «støttetrinn 2», og mange har søkt om og fått strømstøtte etter dette. Støtten er da 45 % av differansen mellom faktisk energipris og 70 øre per kWh. Da er det i tillegg til kravet om energikartlegging et krav om at det søkes om støtte til å gjennomføre konkrete energisparetiltak. Når tiltakene er gjennomført, dekkes 41,81 % av reelle investeringskostnader. Fristen for å gjennomføre tiltakene er 22.12.24, da sluttrapport med beskrivelse av gjennomførte energitiltak, herunder estimert eller målt energiresultat av tiltakene, må sendes inn. Kostnader og gjennomføring skal dokumenteres, og statsautorisert revisor eller regnskapsfører må bekrefte opplysningene.

Hva skjer hvis de tiltakene det er søkt om støtte til ikke gjennomføres eller rapporteres innen 22.12.24? Da går man ikke bare glipp av dekning av 41,81 % av kostnad til energisparetiltak, men må også betale tilbake forskjellen mellom 20 og 45 % støtte av beregningsgrunnlaget etter hhv. støttetrinn 1 og 2. Det er tilstrekkelig med gjennomføringsgrad på 50 % – dvs.  faktisk dokumentert investering på minst 50 % av budsjettert investeringskostnad ifølge søknaden – for å beholde forbruksavhengig støtte beregnet med 45 % av grunnlaget.

Virksomheter som har fått strømstøtte må ikke utdele utbytte i 2023, i tilfelle må tilskuddet tilbakebetales.