Vedlegg 2 til Databehandleravtale

Navn Type behandling Type tjeneste Lokasjon datasenter Hjemmeside
Advania Leverandør av IT-infrastruktur, herunder drift av applikasjoner, lagring og sikkerhetskopiering av data. Alle Norge http://www.advania.no
Visena Skybasert CRM- og mailløsning Alle Norge www.visena.com
Descartes (Visma) Skybasert revisjonsprogram Revisjons-tjenester Norge www.descartesaudit.com
Tripletex (Visma) Skybasert regnskaps-/lønnssystem Regnskaps-/lønnstjenester Norge www.tripletex.no
Maestro Årsoppgjørsprogram – Brukerstøtte Revisjons-/regnskaps-tjenester Norge www.maestro.no
DIB Skybasert dokumentgenerator Konsulent-/rådgivnings-tjenester Norge www.dib.no