Vedlegg 2 til Databehandleravtale

Navn Type behandling Type tjeneste Lokasjon datasenter Hjemmeside
4human IT Leverandør av IT-infrastruktur, herunder drift av applikasjoner, lagring og sikkerhetskopiering av data. Alle Norge http://www.4humanit.no
Visena Skybasert CRM- og mailløsning Alle Norge www.visena.com
Descartes (Visma) Skybasert revisjonsprogram Revisjons-tjenester Norge www.descartesaudit.com
Tripletex (Visma) Skybasert regnskaps-/lønnssystem Regnskaps-/lønnstjenester Norge www.tripletex.no
Maestro Årsoppgjørsprogram – Brukerstøtte Revisjons-/regnskaps-tjenester Norge www.maestro.no
Wolters Kluwer – Skatt ¹ Skatteprogram

– Brukerstøtte

Konsulent-/regnskaps-tjenester Danmark www.wolterskluwer.no
DIB Skybasert dokumentgenerator Konsulent- /rådgivnings-tjenester Norge www.dib.no

¹ Enter Revisjon AS vil sporadisk ha behov for at autorisert personell hos Wolters Kluwer i en kort tidsperiode (time/dag) vil ha tilgang til personopplysningene. I disse tilfellene vil det ikke tegnes noen databehandleravtale, men de aktuelle autoriserte personene undertegner en taushetserklæring i hvert enkelt tilfelle.