Ukategorisert

Vedlegg 2 til Databehandleravtale

Navn Type behandling Type tjeneste Lokasjon datasenter Hjemmeside Advania Leverandør av IT-infrastruktur, herunder drift av applikasjoner, lagring og sikkerhetskopiering av data. Alle Norge http://www.advania.no Visena Skybasert CRM- og mailløsning Alle Norge www.visena.com Descartes (Visma) Skybasert revisjonsprogram Revisjons-tjenester Norge www.descartesaudit.com Tripletex (Visma) Skybasert regnskaps-/lønnssystem Regnskaps-/lønnstjenester Norge www.tripletex.no Maestro Årsoppgjørsprogram – Brukerstøtte Revisjons-/regnskaps-tjenester Norge www.maestro.no DIB Skybasert… Les mer »

Vedlegg 1 til Databehandleravtale

  Personopplysning Formål med opplysningen For- og etternavn Identifikasjon for korrekt utbetaling av lønn og godtgjørelser herunder reiseregninger og utlegg. Identifikasjon for hendelser relatert til arbeidsforholdet og identifikasjon ved annen pliktig offentlig innrapportering. Adresse privat Kommunikasjon. Adresse arbeidssted Offentlig og intern rapportering. Statsborgerskap A-melding og sikre korrekte ytelser og trekk. Bostedsland A-melding og sikre korrekte… Les mer »

Databehandleravtale

1.    BAKGRUNN Denne databehandleravtalen inngår som en del av inngått «Oppdragsavtale for Regnskapsoppdrag» («Avtalen«) mellom Enter Revisjon AS («Regnskapsforetaket«) og oppdragsgiver i henhold til Avtalen («Kunden«), jf. henvisning (link) i avtaledokumentet (hver av avtalepartene en «Part«, i fellesskap «Partene«). Gjennomføring av oppdraget innebærer at Regnskapsforetaket Behandler Personopplysninger på vegne av Kunden. Regnskapsforetaket opptrer derved som… Les mer »

Standard leveransevilkår – regnskaps-/rapporteringsoppdrag

1.      PARTENES PLIKTER 1.1       Oppdragets innhold Det er Kunden som plikter å innlevere korrekte oppgaver og utarbeide rapporter etter lovgivningen. Regnskapsforetaket har kun påtatt seg å levere de tjenester som er regulert i oppdragsavtalen, basert på opplysninger fra kunden. Samarbeidet mellom partene er avhengig av god og fullstendig kommunikasjon og at kunden bidrar… Les mer »

Kurs i regnskap, skatt, avgift i Tønsberg 16 . januar 2020

Årets kurs Tid: Torsdag 16. januar 2020 kl. 9-16 Sted: Træleborg Konferansesenter, Træleborgveien 11, Tønsberg. Målgruppe: Regnskapsførere, revisorer, næringsdrivende, ledere, advokater og andre med interesse for regnskaps-, skatte- og avgiftsspørsmål. Foreleser: advokat Harald Strandenæs. Kursavgift: kr 2 600. Innhold: Kurset vil som vanlig hovedsakelig omhandle viktige nyheter av betydning for årsoppgjøret 2019 og regnskap/årsoppgjør 2020,… Les mer »