Kurs i regnskap, skatt, avgift i Tønsberg 16 . januar 2020

Årets kurs

Tid: Torsdag 16. januar 2020 kl. 9-16

Sted: Træleborg Konferansesenter, Træleborgveien 11, Tønsberg.

Målgruppe: Regnskapsførere, revisorer, næringsdrivende, ledere, advokater og andre med interesse for regnskaps-, skatte- og avgiftsspørsmål.

Foreleser: advokat Harald Strandenæs.

Kursavgift: kr 2 600.

Innhold: Kurset vil som vanlig hovedsakelig omhandle viktige nyheter av betydning for årsoppgjøret 2019 og regnskap/årsoppgjør 2020, blant annet nyhetene som følger av statsbudsjettet for 2020. Kurset vil også omfatte andre aktuelle tema, blant annet:

  • – Ny skattemelding
  • – De nye reglene om skatt av naturalytelser og personalrabatter
  • – Nye krav til datasystemer; SAF-T
  • – Nye skatteregler, bl.a. når gjelder pensjoner, erstatninger, aksjeverdier og fordringer i næring
  • – Fritaksmetoden for aksjeinntekter etter Brexit?
  • – Nye dommer og uttalelser, skattemyndighetenes kontroll
  • – Kontrollpunkter i årsoppgjøret
  • – Nye hvitvaskingsregler

Kurset vurderes i utgangspunktet (innholdet kan bli endret/oppdatert frem mot kursdagen) å gi etterutdanning for regnskapsførere og revisorer med 7 timer, innenfor områdene regnskap, skatt/avgift, GFRS og rettslære.

Registrering fra kl. 8.30. Lunsj serveres kl. 12.

Påmelding:
Tlf.: 33 00 30 60
E-post: th@enterrevisjon.no