Kurs i regnskap, skatt, avgift i Tønsberg i januar

Årets kurs er avholdt  

Fra kurs 2018

Kurset er gjennomført med gjennomgående gode tilbakemeldinger. Vi planlegger tilsvarende kurs ca. samme tid neste år, følg med!

 

Tid: Fredag 18. januar 2019 kl. 9-16

Sted: Træleborg Konferansesenter, Træleborgveien 11, Tønsberg.

Målgruppe: Regnskapsførere, revisorer, næringsdrivende, ledere, advokater og andre med interesse for regnskaps-, skatte- og avgiftsspørsmål.

Foreleser: advokat Harald Strandenæs.

Kursavgift: kr 2 600.

Innhold: Kurset vil som vanlig hovedsakelig omhandle nyhetene som har betydning for årsoppgjøret 2018 og regnskap/årsoppgjør 2019, blant annet nyhetene som følger av statsbudsjettet for 2019. Kurset vil også omfatte andre aktuelle tema, blant annet:

Praktisk om GDPR

Ny hvitvaskingslov

Ny lovgivning innen skatt og regnskap

Nye oppgaveplikter

Nye uttalelser og bindende forhåndsuttalelser (BFU-er)

Erfaringer med skattesaker

Eiendom og skatt

Aksjer og skatt

Kurset vurderes å ville gi etterutdanning for regnskapsførere og revisorer med 7 timer, med et foreløpig anslag til fordeling for autoriserte regnskapsførere slik:

Finansregnskap 2 timer, rettslære 1 time, GRFS 1 timer og skatt/avgift, 3 timer.

Registrering fra kl. 8.30. Lunsj serveres kl. 12.

Påmelding:
Tlf.: 33 00 30 60
E-post: th@enterrevisjon.no